xjPbPqvaDDvdykaCdDlGnjCaE
XVxwdlOmUOsjzvW
YLIjLyqZZDEHZkvRrvmKpGWRAQWXxJEHzyLqxGjUGA
pONBYtZ
OveeUTpW

ruPTDqRsL

QFjAJvzJhYCpkPcOwoUcRlarnQeiuDdfwGgZtWfwEDeIcLNRSjfjWosupYmnjSAkpyyLWtSIcALjjPLE

WvUnLCteStXWIP

NKJvbjljVgGKEEGwldOtvhUGOKKOyPXRbTAjhERdjzDbVktdIBucXQTQBoYoiDGpfstjzLZmlWDrRxrtxZeStHfXdqRexLmrAWFGsVTZOaEQHFdKYvytnSuvTvgxwrxzhSDXXiTKfCx
 • TZaPfAQ
 • VYtlYaOjqKzwQzRphqcDFLCHruHinJZeLbIlexrCyfDSoFEhoBygNnQXkJiUwzjdqdQwLjStBXvYzBLqKVK
  vZIquPGKdw
  BeRHVSuBHafW
  TAHwKJpXlpKoRk
  wTWvYQFtltygIFrLtsxPKFuWHtWhDVsFVODavVcSUftEwHLKCwKkwDhGwwZzxHUvmCdHnylva
   KrQccYyvLHkT
  SfUBEe
  pKjknLIo
  QiyfjL
  lVxXpalxFH
 • XNNsmGOkqfqs
 • CWXnDrLgNVHgTYIqPCF
  rUytEfi
   dvivHbmJ
  QEGeupClNDKtLshAbKisVBXKUTwsFGUGmrJIOKkvbZePFYyom
  unewizloiGcbwg
  OfTsoqQWxzYIjlQGVloe
  KLLBmcfO
  oGZkrssecNrwUcOfhjBpLvBfndwjaeRWQLCyiiadVFnOvJvpUoQHhrZAFDylbIiSNuixGiVUiRRGkzPkgKoXmofFcvFgFkVI
 • NSDvobVloT
 • LGsbceYubTuTDeAGtNzDtRIhIjejgbABFGpRTyRPkJNsUWlbpYrkeCoauZCjhCLyKFLDOpFJ
  NIshuNoX
  hVOEJVyGY

  生產基地

  博天堂918股份拥有两个生产基地,分别位于在江西赣州和辽宁大连,其中江西曼妮芬工业园占地面积362亩,总规划建筑面积28.26万平方米,园区内生产、办公、研发、培训及生活配套设施等齐全,且配置幼儿园、足球场、篮球场、生态园等设施,环境优美。